Lịch sử ERM

ERM được xây dựng trên tầm nhìn công nghệ và các công cụ phù hợp có thể trao thông tin cho cả những dữ liệu y tế, để đóng góp có ý nghĩa cho các công việc chăm sóc sức khỏe.

Khởi nghiệp từ đam mê...

Team phát triển phần mềm bệnh án điện tử được thành lập từ những năm 2010 với tên gọi ERM, đúng thời điểm CNTT trên thế giới rất phát triển.Team rất đam mê bệnh án điện tử, cùng với sự giúp đỡ của các chuyên gia y tế tại các bệnh viện. Nhóm hoạt động với mục tiêu đưa được sản phẩm tới các cơ sở y tế càng nhanh càng tốt. Team được truyền cảm hứng từ một suy nghĩ phát triển y tế cho nước nhà hướng tới chăm sóc sức cho toàn dân. Đi đôi với đó với sự phát triển bùng nổ công nghệ đã thành kim chỉ nam cho cả đội.
Kỹ sư Nguyễn Mạnh Toàn
Đồng sáng lập nhóm
Kỹ sư Nguyễn Ngọc Duy
Đồng sáng lập nhóm
Kỹ sư Vũ Hữu Ninh
Đồng sáng lập nhóm
Kỹ sư Nhữ Bảo Vũ
Đồng sáng lập nhóm
Kỹ sư Nguyễn Phương Kiên
Đồng sáng lập nhóm
Kỹ sư Bùi Duy Nhất
Đồng sáng lập nhóm