Tất cả tính năng cho một hệ thống y tế thông mình.

Chúng tôi luôn luôn nâng cấp tính năng mới để hệ thống càng ngày thông minh hơn.

Quản lý lịch khám bệnh
Đặt khám online
Sổ y bạ điện tử
SmartForm Intake Questionnaires
Inventory Management
Quản lý biên lai chứng từ
Thanh toán bảo hiểm y tế
Quản lý tác vụ thanh toán viện phí
Quản lý thông tin xét nghiệm
Quản lý thông tin điều trị
Quản lý thông tin đơn thuốc
Quản lý chế độ dinh dưỡng
Công vụ vẽ cho chuyên môn
Biểu đồ chức năng sống
Quản lý thông tin thăm dò chức năng
Chiropractic Exam Templates
Massage Therapy & Physiotherapy Templates
To-Do List & Reminders
Simple Charting Interface Option
Easy Access to Previous Notes
Acupuncture Templates
TCM Pulse Templates
Osmolarity Calculator
IV Therapy
Powerful Medical Charting Tools
Automated Patient Treatment Plans
Custom Patient Reports
Powerful Clinic Collaboration Tools
Sophisticated Document Management
Email and Text Message Reminders

Các tính năng thông minh cho ứng dụng trong tương lai

Từ các cơ sở y tế lớn cho đến trạm y tế chúng tôi luôn có một giải pháp cho bạn.