Quản lý y tế cơ sở.

Mô hình liên thông 3 cấp

Xem thêm

Quản lý y tế cơ sở:

Tất cả hệ thống từ trạm y tế xã sẽ được liên thông tới bệnh viện hoặc TTYT Quận Huyện, Rồi được đồng bộ lên Sở y tế Realtime.

Giá trị cốt lõi

Trục y tế cơ sở:

  • Quản lý khám chữa bệnh
  • Quản lý tiêm chủng
  • Quản lý dịch bệnh
  • Quản lý nhân khẩu
  • Quản lý kế hoạch hóa gia đình
  • Quản lý trang thiết bị
  • Rất nhiều tính năng được phát triển...

Giá trị của trục y tế cơ sở là đem lại cho ngành y tế một hệ sinh thái, quản lý tất cả các thông tin y tế của địa phương mình, mọi tính năng cũng như mô đun mới đều được tích hợp vào trục y tế cơ sở này.

Quản lý xã phường

Trạm y tế xã phường sẽ lập và quản lý toàn bộ công việc quản lý sức khỏe của nhân dân địa phương mình, và dữ liệu được báo cáo cũng như đồng bộ lên TTYT Quận, Huyện

Trung tâm y tế Quận, Huyện

Dữ liệu của trung tâm y tế được tổng hợp từ các trạm y tế, và được báo cáo một cách tự động.

Bệnh viện Quận, Huyện

Phía bệnh viện Quận, Huyện cũng được kế thừa thông tin các trạm y tế dựa vào hệ thống này.

Sở y tế

Sở y tế là đơn vị cuối cùng tổng hợp hết tất cả các thông tin từ trạm y tế lên trung tâm y tế rồi bệnh viện lên trung tâm dữ liệu của Sở.